Maasstad Mobiel
Maasstad rijschool

losse prijzen

OMSCHRIJVING PRIJS
Proefles 100 min € 40,-
Losse les á 50 min (auto) € 29,50
CBR Praktijkexamen (auto) ** € 210,-
CBR Praktijkexamen (motor AVD) ** € 220,-
Losse les á 50 min (motor) € 33,-
Tussentijds proefexamen € 135,-
CBR Praktijkexamen (motor AVB) ** € 115,-
Tussentijdstoets(T.T.T.) CBR €135,-
Losse les á 50 min (aanhangwagen) € 38,50