Theorie

Vanaf 1 maart 2009 is het nieuwe theorie-examen ingevoerd. Dit examen duurt ongeveer 3 kwartier en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

• 25 vragen over gevaarherkenning
• 30 vragen over verkeersregels
• 10 vragen over verkeersinzicht

Je mag voor het Voordat je aan het theorie-examen kunt mee doen, moet je de volgende documenten overhandigen.

• een geldig identiteitsbewijs

Als je de vereiste documenten niet bij je hebt, of je komt te laat, dan kun je niet meer deelnemen aan het theorie-examen. Het examengeld krijg je niet terug. Dus let hier goed op!

Voorbereiden

Je bereidt je het beste voor op je theorie-examen als je theorie-lessen neemt. Je slagingskans is dan een stuk groter. Heb je liever een theorieboek dan kun je dat uiteraard ook bij ons bestellen.

Geslaagd

De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is één jaar geldig.

Gezakt

Ook als je zakt krijg je een uitslagformulier. Daarop staat per examenonderwerp vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren.